A stylesheet language written in TypeScript that compiles to CSS
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

.prettierrc 95B

123456
  1. {
  2. "singleQuote": true,
  3. "trailingComma": "es5",
  4. "arrowParens": "always",
  5. "semi": true
  6. }