A stylesheet language written in TypeScript that compiles to CSS
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

.prettierrc 95B

123456
  1. {
  2. "singleQuote": true,
  3. "trailingComma": "es5",
  4. "arrowParens": "always",
  5. "semi": true
  6. }