A stylesheet language written in TypeScript that compiles to CSS
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Dylan Baker 8146d38813 Add readme před 3 roky
src Don't need to nest ifs like that před 3 roky
.gitignore Initial commit před 3 roky
.prettierrc Initial commit před 3 roky
LICENSE Add license před 3 roky
README.md Add readme před 3 roky
package-lock.json npm audit fix před 3 roky
package.json Use faucet instead of tap-dot před 3 roky
tsconfig.json Initial commit před 3 roky
tslint.json Initial commit před 3 roky

README.md

moss

Moss is a stylesheet language that compiles down to CSS, with a syntax inspired by Lisp. Examples and documentation will come as the design and implementation stabilize, so it’s probably best to leave this alone for now.