A stylesheet language written in TypeScript that compiles to CSS
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Dylan Baker 2d37521808 npm audit fix 3 år sedan
src Don't need to nest ifs like that 3 år sedan
.gitignore Initial commit 4 år sedan
.prettierrc Initial commit 4 år sedan
LICENSE Add license 4 år sedan
package-lock.json npm audit fix 3 år sedan
package.json Use faucet instead of tap-dot 4 år sedan
tsconfig.json Initial commit 4 år sedan
tslint.json Initial commit 4 år sedan